Home / Sản phẩm / Tường lửa UTM, Firewall

Tường lửa UTM, Firewall

Sophos UTM cung cấp hệ thống bảo mật hoàn chỉnh cho doanh nghiệp từ tường lửa lớp mạng cho đến anti-virus cho máy trạm. Giải pháp tích hợp nhiều tính năng trong một giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư.

 • Triển khai trên nền tảng phần cứng chuyên dụng, phần mềm hoặc máy ảo và cả trên điện toán đám mây (cloud).
 • Dễ dàng lựa chọn thành phần bảo mật theo các tính năng cần thiết cho hệ thống hay chọn tất cả tính năng với Fullguard bundle
 • Mở rộng bảo vệ với thiết bị VPN cho chi nhánh Sophos RED và thiết bị mạng không dây
 • 8 dòng sản phẩm phần cứng lựa chọn, có thể phù hợp với bất kỳ môi trường nào
 • Quản trị qua giao diện web và báo cáo tích hợp sẵn trên thiết bị
 • Được đánh giá là Leader trong thị trường UTM bởi Gartner.

CÁC MODULE BẢO MẬT CỦA SOPHOS UTM

 • Essential Network Firewall (đi kèm với thiết bị).
  • Stateful firewall
  • Network address translation
  • PPTP/L2TP remote access
 • Network Protection
  • Intrusion prevention
  • IPSec/SSL VPN
  • Branch office security
  • HTML5 clientless VPN
  • WAN Link & Server Load Balancing
  • VoIP Security
  • Directory Authentication (AD, eDirectory)
  • Quality of Service
 • Web protection
  • Web Application Control
  • URL Filtering
  • Spyware Protection
  • HTTP/S Scanning
  • HTTP/S & FTP Proxy
  • User Web Reporting
  • Anti-Virus Scanning
  • Policy by user, group
 • Wireless protection
  • Central Management Access Point
  • Plug & play deployment
  • Integrated UTM security
  • WiFi Hotspot
 • Email protection
  • Anti-Spam
  • Anti-Virus Scanning
  • SMTP & POP3 Proxy
  • Application Control
  • Anti-Phishing
  • Email Encryption
 • Endpoint protection
  • ClientAnti-Virus
  • HIPS
  • Device Control
  • LiveConnect
 • Web Server protection
  • Web Application Firewall
  • Anti-virus Scanning
  • Form Hardening
  • URL Hardening
  • Cookie Protection

Quản lý dễ dàng qua giao diện web

Dashboard

Báo cáo và log ngay trên thiết bị

logging-background

Hiệu suất cao

 

Performance

Triển khai mềm dẻo qua nhiều hình thức: phần cứng, phần mềm, ảo hóa, cloud

trienkhia

Dòng Sophos SG 1xx Sophos SG 2xx, 3xx, 4xx Sophos SG 5xx, 6xx

Dùng thử miễn phí! Liên hệ